Dołącz do nas – zapraszamy!

Naszym członkom oferujemy przede wszystkim:
a)  rzetelną i profesjonalną pomoc, również materialną,  w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych,
b) rzeczywiste uwzględnianie ich postulatów i wniosków w planie  pracy Komisji Międzyzakładowej,
c) pomoc prawną i reprezentację wobec pracodawcy, organów nadzoru i sądów,
d) przynależność do sympatycznego, zgranego zespołu społeczników – idealistów.

Naszym członkom gwarantujemy konsekwentne działanie na rzecz pracowników oświaty przy zachowaniu pełnej niezależności i  bezstronności politycznej. Gwarantujemy również pełną gotowość współpracy z innymi związkami zawodowymi działającymi w środowisku oświatowym, w szczególności z ZNP i NSZZ „Solidarność”, na rzecz tego środowiska.

Naszym reprezentantom w zakładach pracy oferujemy prawną ochronę zatrudnienia