Perspektywy zatrudnienia nauczycieli w Gminie Kraków w latach 2020 -2025

Ze względu na konieczność właściwego ukierunkowania działalności związkowej podjęliśmy próbę ustalenia, jakie są perspektywy zatrudnienia nauczycieli w krakowskich szkołach i przedszkolach publicznych. Poniżej przedstawiamy  pytania zadane przez nas we wniosku o udzielenie informacji publicznej oraz odpowiedź Organu prowadzącego prezentującą standardy polityki oświatowej Władz Miasta Krakowa.

Pytania zadane we wniosku:

  1. Ilu nauczycieli poszczególnych przedmiotów jest zatrudnionych w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych typach szkół i przedszkoli Krakowa?
  2. Jakie są prognozy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczące przewidywanego zatrudnienia nauczycieli poszczególnych przedmiotów w poszczególnych typach szkół i przedszkoli Krakowa – w perspektywie najbliższych pięciu lat?  Prosimy również o przedstawienie metodologii prognoz.

Odpowiedź Organu prowadzącego