Wynagrodzenia w oświacie krakowskiej – stanowiska negocjacyjne

Komunikat
ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie z przedstawicielami Wydziału Edukacji UMK – 27 lutego 2020