Kierownik wycieczki – prośba o opinię prawną PIP

       Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.  Równocześnie apelujemy do Państwa o bardzo rozważne i odpowiedzialne traktowanie obowiązków kierownika wycieczki szkolnej.

Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy