Godziny nadliczbowe – odpowiedź PIP

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,
       Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła nasze stanowisko, uznając, że nauczyciel ma pełne prawo domagać się  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia 8 godzin pracy w ciągu doby nie tylko podczas pobytu np. na obozie naukowym czy zielonej szkole, ale również podczas wywiadówki lub  tzw. okienek.

        W załączeniu – udostępniamy długą odpowiedź Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.  Proponujemy zacząć lekturę od punktu nr 5.

       Przedstawiamy też krótką  analizę prawną, którą zdecydowanie polecamy Państwa  uwadze.