Wynagrodzenie kierownika wycieczki szkolnej – kontynuacja

Poniżej fragment pisma do Wydziału Edukacji UMK

[…] KM WZZ ,,Solidarność – Oświata” w Krakowie składa kolejny wniosek w sprawie wynagradzania nauczyciela – kierownika wycieczki szkolnej. W pełni podtrzymujemy wielokrotnie przedstawiane już przez nas stanowisko: aktualna praktyka narusza podstawowe normy prawa pracy i zasady współżycia społecznego. Jesteśmy zdecydowani szukać rozwiązania problemu i chętnie rozważymy nie tylko odpowiedzi Organu prowadzącego na nasze propozycje, ale również propozycje Organu prowadzącego i Rady Miasta Krakowa […]

Wniosek z dnia 5 marca 2020

Wcześniej pisaliśmy na ten temat:
Dodatek funkcyjny dla kierownika wycieczki
Kierownik wycieczki szkolnej_ pismo do PIP
Organizacja wycieczek szkolnych