Start

Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”
to ogólnopolski i reprezentatywny związek zawodowy,
którego działania zmierzają do nadania
właściwej rangi Oświacie w Polsce
oraz  zapewnienia Pracownikom Oświaty
pozycji społeczno-zawodowej i statusu materialnego
adekwatnych do wagi realizowanych przez Nich zadań.

Na terenie Gminy Kraków
Wolny Związek Zawodowy „Forum– Oświata
działa od lipca 2019 roku.

Obecnie Komisja Międzyzakładowa WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie
obejmuje swoim działaniem placówki oświatowe
powiatu krakowskiego

Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”
należy do Branży Oświaty
Forum Związków Zawodowych.