Obowiązki nauczyciela

       ,,Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają, rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

Polecamy świetne zestawienie autorstwa Koleżanek i Kolegów z ZNP .