Kwarantanna a wynagrodzenie nauczycieli – odpowiedź Wydziału Edukacji

W załączeniu

W związku z treścią otrzymanej  odpowiedzi  niezwłocznie podejmiemy stosowne negocjacje we wszystkich placówkach objętych działaniem naszego Związku.