To jest nasz Kraj


O Sprawie Narodowej – słowami sławnych Przodków


Jeśli zapomnę o Nich, Ty, Boże na Niebie,
Zapomnij o mnie!
 


Znam ja, co jest serce targać
gwoźdźmi, co się w serce wbiły,
biczem własne smagać ciało,
plwać na zbrodnie, lżyć złej woli,
ale Świętości nie szargać,
bo trza, żeby święte były,
ale Świętości nie szargać:
to boli.


W tym jest coś z p….. W tym jest jakieś duże P…Nam jest wstyd za ten kraj.
My się tego kraju wstydzimy.
A przecież nie mamy innego kraju, sami musimy wydobyć go z błota.

__________________________________________________

(Adam Mickiewicz Dziady,  Stanisław Wyspiański Wesele,
Bolesław Prus Lalka, Ryszard Kapuściński Cesarz)