Stanowisko KM WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie  w sprawie  ,,Strajku Kobiet”

W związku z informacjami dotyczącymi działań organów państwowych  wobec uczestników manifestacji informujemy,  że:

  1. Nie  w naszych kompetencjach jako związku zawodowego jest ocenianie wyroku Trybunału  Konstytucyjnego oraz zachowania uczestników manifestacji – co więcej, mamy prawo do zróżnicowanych stanowisk  i mamy zróżnicowane stanowiska.
  2. Nie zamierzamy reagować na doniesienia medialne, a jedynie na konkretne, zgłoszone nam telefonicznie lub mailowo, zdarzenia.
  3. Natomiast kategorycznie sprzeciwiamy się wszelkim próbom  wykorzystywania nauczycieli  lub dyrektorów placówek oświatowych do rozliczania uczestników manifestacji/ ,,Strajku Kobiet”.
  4.  Będziemy zdecydowanie  interweniować  w sprawach indywidualnych dotyczących naszych członków .  W szczególnych przypadkach na naszą pomoc mogą liczyć również osoby  nienależące do WZZ ,,Forum – Oświata”.

Anna Sapielak
Przewodnicząca KM
WZZ ,,Forum – Oświata” w Krakowie