Standaryzacja usług oświatowych w Gminie Kraków – szansą czy zagrożeniem dla edukacji?

W związku z planowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa powołaniem Zespołów do spraw standaryzacji usług oświatowych przedstawiliśmy poważne  zastrzeżenia do proponowanego składu zespołów.  Zastrzeżenia te prezentujemy poniżej.

Skład zespołów ds standaryzacji usług oświatowych