Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji

Stanowisko KM w Krakowie– przekazane Organowi prowadzącemu

Informacja dla niezorientowanych
Pracownicy zatrudnieni w przedszkolach i szkołach na tzw. stanowiskach pomocniczych i obsługi stanowią oczywiste, naturalne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki, wsparcie kadry pedagogicznej w pracy organizacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Oczekuje się od nich czujności, elastyczności, dojrzałości emocjonalnej, wysokiej kultury osobistej, wrażliwości na potrzeby uczniów i nauczycieli oraz umiejętności sprawnego realizowania obowiązków w otoczeniu dużej, dynamicznej grupy dzieci i młodzieży.