Nasz apel otrzymali

 • Dyrektorzy i nauczyciele szkół znajdujących się pod opieką WZZ „Solidarność – Oświata” – za pośrednictwem reprezentantów Związku,
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Dziecka , Zarządy Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”  i ZNP – z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek i obozów szkolnych,
 • Prezydent Miasta Krakowa – do wiadomości.

  Zwróciliśmy się również do Dyrekcji Wydziału Edukacji UMK z prośbą
  o rozpowszechnienie apelu w placówkach znajdujących się pod nadzorem Urzędu.

  Apel nie jest elementem akcji protestacyjnej, lecz wynika z nadrzędnych założeń programowych WZZ „Solidarność – Oświata”, do których należy troska o bezpieczne i zgodne z prawem funkcjonowanie społeczności szkolnych.

  Równocześnie życzymy Państwu odwagi i asertywności – niezbędnych, aby podołać rozpoczętemu w kwietniu 2019 r. procesowi zmiany sytuacji zawodowej pracowników oświaty – w szczególności warunków ich pracy i wynagradzania.